Hoa khôi Teenphoto đọ dáng trong triển lãm quốc tế

Hoa khôi Teenphoto năm 2012 và 2013 cùng nhau đọ dáng tại một triển lãm ảnh quốc tế ở Trung tâm triễn lãm quốc tế Sài gòn năm 2014.

Hoàng Quyên – Hoa khôi Teenphoto 2012 và Meena Soo – Hoa Khôi Teenphoto 2013.

Hoa khôi Teenphoto đọ dáng
Hoa khôi Teenphoto đọ dáng
Hoa khôi Teenphoto đọ dáng
Hoa khôi Teenphoto đọ dáng
Hoa khôi Teenphoto đọ dáng
Hoa khôi Teenphoto đọ dáng
Hoa khôi Teenphoto đọ dáng
Hoa khôi Teenphoto đọ dáng
Hoa khôi Teenphoto đọ dáng
Hoa khôi Teenphoto đọ dáng
Hoa khôi Teenphoto đọ dáng
Hoa khôi Teenphoto đọ dáng

Leave A Reply

Your email address will not be published.