Người đẹp tại Lễ hội Mô tô Việt nam 2014

Lễ hội Mô tô Việt nam có nhiều hoạt động rất hoành tráng như triễn lãm xe, biểu diễn… mà mọi người có thể tham khảo thêm ở: http://www.xehoivietnam.com/811-811vietnam-motorbike-festival-2014.html

Vietnam Model xin giới thiệu những cô gái xinh đẹp là một phần không thể thiếu tại lễ hội xe.

Người đẹp Bike Fes 2014
Người đẹp Bike Fes 2014
Người đẹp Bike Fes 2014
Người đẹp Bike Fes 2014
Người đẹp Bike Fes 2014
Người đẹp Bike Fes 2014

 

Người đẹp Bike Fes 2014
Người đẹp Bike Fes 2014
Người đẹp Bike Fes 2014
Người đẹp Bike Fes 2014
Người đẹp Bike Fes 2014
Người đẹp Bike Fes 2014
Người đẹp Bike Fes 2014
Người đẹp Bike Fes 2014
Người đẹp Bike Fes 2014
Người đẹp Bike Fes 2014
Người đẹp Bike Fes 2014
Người đẹp Bike Fes 2014
Người đẹp Bike Fes 2014
Người đẹp Bike Fes 2014

Leave A Reply

Your email address will not be published.