Vân Tokyo – Nhộng đã hoá bướm.

Phẩu thuật thẩm mỹ đã giúp Vân Tokyo trở thành một người hoàn toàn khác.

Cô chia sẻ trên FB của mình “Vì tớ từng chấp nhận quá khứ nên bây giờ tớ đã chạm vào tương lai 
Nếu ngày đó tớ buông tay, thì sẽ không có cái gọi là tương lai và quá khứ…!“.

Chúc mừng Vân Tokyo đã sống rất thật và không ngần ngại quá khứ của mình.

Vài hình ảnh của chính cô chia sẻ.

Trước phẩu thuật.

Vân Tokyo Vân Tokyo Vân Tokyo Vân Tokyo

Trong khi phẩu thuật.

Vân Tokyo
Vân Tokyo
Vân Tokyo
Vân Tokyo

Vân Tokyo Vân Tokyo Vân Tokyo

Và hiện nay.

Vân Tokyo
Vân Tokyo
Vân Tokyo
Vân Tokyo

Vân Tokyo Vân Tokyo

Leave A Reply

Your email address will not be published.